خدایا!

یاری­ام ده تا از جماعت سوداگر نباشم

که از بیم فردای شمار، دست از خطا می­کشند

تا در آن روز به پیشگاهت پریشان

و از شرم سر به گریبان نباشند.

 

دستگیرم شو تا از مردم دل آگاه باشم

که در همه حال، حرمت دوست نگه می­دارند،

زیرا می­دانند در همین دم حاضر است و بینا

و فردا دور است، اما دوست نزدیک تر از رگ گردن.

 

پس مرا متانتی عطا کن تا یک دم در حضور دوست

آنچه ناپسند اوست از من سر نزند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید