شب های سیاه ورزش ایران

ساعی هم آنقدر سخت سهمیه حضور در المپیک را گرفت که دیگر نمی توان انتظار کسب مدال را از او داشت. اصلاً شاید چندان لازم نباشد این بحث ها را آغاز کنیم همین که هیچ گفت وگویی از محمد علی آبادی در 9 روز گذشته نداشتیم، همین که شایعه برکناری رئیس پنج فدراسیون معظم در ورزش ایران راه افتاده و همین که علی کفاشیان در قامت دبیرکل کمیته ملی المپیک «شکست کاروان ورزشی ایران در پکن» را می پذیرد دیگر جای حرف دیگری نمی ماند. ایران حتی در المپیک 1948 هم بدون مدال به تهران برنگشته و اگر در هفت روز آینده یک ورزشکار ما هم مدال به گردن نیندازد، برای اولین مرتبه در تاریخ بدون مدال المپیک را به پایان رساندیم. مدیران ورزش ایران فعلاً تمام تقصیرات را به گردن ورزشکاران انداخته اند. پس از باخت سوریان بحث مشکلات روحی او راه می افتد، پس از حذف حدادی بحث مصدومیت او به میان می آید البته کسی ضعف ورزشکاران را در این نمایش ضعیف کتمان نمی کند ولی اگر ورزشکاران اینقدر ضعیف بودند چرا پیش از آغاز المپیک ورزشکاران دیگری جای آنها را نگرفتند. اگر مسعود هاشم زاده مصدوم بوده، چرا در کاروان ورزشی ایران جای گرفته. اگر رودکی مشکل داشته چرا پیش از المپیک کسی از مصدومیت او خبر نداده بود. البته فعلاً برای صدور حکم باید صبر کرد. هفت روز دیگر صبر کنید تا ببینیم اتفاقات ایران را به مدال می رساند یا واقعیت تلخ ورزش ایران پس از مدیریت سه ساله علی آبادی در ورزش نمایان می شود.

منبع (اعتماد)

/ 0 نظر / 3 بازدید