شخصيت

فکر کنم یک از بهترین راههای شناختن شخصیت افراد  دیدن طریقه باز و بسته کردن در باشه. بخصوص درهای چوبی!!!!

سرویس بهداشتی خانمها تو واحد ماست. بعضی ها آنچنان این در ها رو به هم می کوبند که ما این طرف آخر سالن دو متر و نیم می پریم هوا!! یک خرده آرامش هم بد نیست.

/ 5 نظر / 3 بازدید
۰۰۰۰۰

البته بايدمشخص کنيد که کوبيدن درقبل از قضای حاجت است يا بعداز ان . بهرحال هرکدام حکم مخصوص به خود داره اگه ميخای شخصيت افراد را ازروی کوبيدن درب مستراح بفهمی بايد در موقعيت اونا قراربگيری . وقتی آدم مطلب کم مياره ميزنه به اين حرفا

برای فردا

سلام البته خوب اين هم درسته. مشکل اينه که قبل و بعد نداره!! تازه بعدش محکمتر می کوبند اينو چه جوری توجيه کنيم؟!

.......

چه جوري نداره ميتونيد يك جلسه بارش افكار در اداره تون بذاريد وبه دنبال حل مسئله باشيد ومسئله را حل كنيد . من اگه در موقعيت شما بودم يك تحقيق ميداني انجام ميدادم . بعد مي آمدم نتايج را تحليل كرده وميزان رضايت كاركنان را به اين وسيله بدست مي آوردم . موفق باشيد . اگه پروژه تعريف كرديد . ازطريق گروههاي متمركز مي توان اين مهم را انجام داد .

.......

البته شما به يك نكته ديگه كه اشاره كرده بوديد كه از نظ دور افتاد . شما موقع خواب مي تونيد از گوشي صنعتي استفاده كنيد تا موقع درب كوبيدن از خواب ناز بيدار نشويد .

برای فردا

سلام جالب بود. تحليل مديريتی!