آخرین وضعیت تولید گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند و دانه‌های روغنی

وزارت جهادکشاورزی آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند و دانه‌های روغنی را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت جهادکشاورزی آخرین وضعیت تولید محصولات استراتژیک در کشور را تشریح کرد. این گزارش نشان می‌دهد، تولید گندم ظرف سه سال اخیر با رشد 2.7 درصدی به 15 میلیون و 404 هزار تن، تولید شلتوک با رشد 10.3 درصدی به 3407.5 هزار تن، تولید جو با رشد 4.7 درصدی به 3567.5 هزار تن ، ذرت دانه ای با رشد 10.8 درصدی به دو هزارو 619 هزار تن، چغندر قند با رشد 8.6 درصدی به 6293.2 هزار تن، نیشکر با رشد 14 درصدی به 8046.9 هزار تن، دانه های روغنی با رشد 22.8 درصدی به 745.1 هزار تن افزایش یافته است. بنابر این گزارش، میزان تولید گندم در سال گذشته معادل 14 میلیون و587 هزار تن بوده که امسال با افزایش 817 هزار تنی به 15 میلیون و 404 هزار تن رسیده است، ضمن اینکه میزان تولید این کالای استراتژیک از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا کنون با افزایش 1203.6 هزار تنی از رشد 2.7 درصدی برخوردار شده است. بر اساس این گزارش، میزان تولید گندم در آغاز فعالیت دولت نهم بیش از 14 میلیون و 200 هزار تن بوده که امسال این رقم رشد 2.7 درصدی را پشت سر گذاشته است. بنابر این گزارش، میزان تولید گندم در ابتدای سال 56 تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم معادل 10 میلیون و 173 هزار تن بوده که به طور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد را محقق کرده است.

  • رشد 10.3 درصدی تولید شلتوک

میزان تولید شلتوک در سال جاری معادل 3407.5 هزارتن است که در مقایسه با سال 83 همزمان با شروع فعالیت دولت نهم که تولید رقم دو میلیون و 540 هزارتن بوده، با رشد 10.3 درصدی همراه شده است. میزان تولید شلتوک در سال گذشته بیش از سه میلیون و 150 هزار تن گزارش شده که در مدت فعالیت دولت نهم به طور متوسط سالانه تولید این محصول 10.3 درصد رشد داشته است. میزان تولید شلتوک از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 4.6 درصد رشد داشته است.

  •  رشد 4.7 درصدی تولید جو

تولید جو در شروع فعالیت دولت نهم معادل سه میلیون و 100 هزار تن بوده که این میزان در سالجاری با افزایش 461.5 هزار تنی به 3567.5 هزار تن افزایش یافته است. از سال 83 با آغاز فعالیت دولت نهم تا سالجاری میزان تولید جو سالانه بطور متوسط 4.7 درصد رشد یافته است.میزان تولید این محصول اساسی در سال گذشته 3440.8 هزار تن بوده است ضمن اینکه مقدار تولید جو از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 3.6 درصد افزایش یافته است.

  • رشد 10.8 درصدی تولید ذرت دانه ای

تولید ذرت دانه ای در سالجاری افزون بر دو هزار و 619 هزار تن و در سال گذشته رقمی معادل دو هزار و 400 هزار تن بوده است. میزان تولید این محصول در سالجاری نسبت به سال 83 که تولید رقمی بیش از هزار و 926 هزار تن بوده سالانه بطورمتوسط 10.8 درصد رشد یافته است.

  • رشد 8.6 درصدی چغندر قند

میزان تولید چغندرقند در سالجاری بیش از 6293.2 هزار تن اعلام شده که در مقایسه با ابتدای فعالیت دولت نهم در سال 83 رشد 8.6 درصدی را محقق کرده است. میزان تولید این محصول درابتدای فعالیت دولت نهم معادل 4 میلیون و 916 هزار تن بوده که با افزایش 1377.2 هزارتنی در سالجاری به رقم مذکور افزایش یافته است. میزان تولید چغندر قند در سال گذشته بیش از 6 میلیون و 593 هزار تن گزارش شده ضمن اینکه میزان تولید این محصول در سال 57 تا قبل از روی کارآمدن دولت نهم سالانه بطور متوسط از رشد یک درصدی برخوردار بوده است.

  • رشد 14 درصدی تولید نیشکر

تولید نیشکر درآغاز فعالیت دولت نهم 5 میلیون و 430 هزار تن بوده که با رشد 2616.9 هزار تن امسال به رقم 8046.9 هزارتن افزایش یافته است. تولید این محصول از سال 83 تا سال 86 بطور متوسط سالانه 14 درصد رشد را محقق کرده است، ضمن اینکه تولید دراین بخش در سال گذشته 5098.7 هزار تن گزارش شده است. تولید نیشکراز ابتدای پیروزی انقلاب تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم در سال 83 بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته است.

  • رشد 22.8 درصدی تولید دانه های روغنی

میزان تولید دانه های روغنی درسالجاری بیش از 745.1 هزار تن و در سال گذشته معادل 505 هزار تن اعلام شده است.میزان تولید این محصولات در آغاز فعالیت دولت نهم 402 هزار تن بوده که با افزایش تولید 343.1 هزار تنی، رشدی معادل 22.8 درصدی را تجربه کرده است. میزان تولیدات در این بخش از سال 56 تا 83 با افزایش 376 هزار تن رشدی معادل 10.7 درصد را محقق کرده است. 

http://www.foodna.ir/7807.html

/ 0 نظر / 2 بازدید