رياکار

آدمهای ضعیف النفسی که گناهکارشان می خوانید، به جوجه هایی می مانند که هنوز پر درنیاورده از لانه بیرون افتاده اند.  اما ریاکار لاشخوری است که بر فراز تخته سنگی نشسته و مرگ طعمه اش را انتظار
می کشد.                                                                              (جبران خلیل جبران)

/ 0 نظر / 2 بازدید