روحیه ی پر تسامح در برخورد با همکار

ابطحی و علت گسترش شایعات پیرامون فرمانده بازداشت شده
سید محمد علی ابطحی در سایت خود نوشت:

مدتهاست که در محیط مجازی به دلیل آزادی بیشتری که دارد در مورد مساله دستگیری فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، یادداشت، مقاله، متلک و یا تحلیل می نویسند و در نوشته های خود حرف های مختلف و اتهامات گوناگون به خصوص در حوزه ی مسائل شخصی و اخلاقی مطرح می کنند.

قطعاً طرح وسیع این مساله بین جوانان و وبلاگ نویسان و رسانه های غیررسمی دلیلی بیش از انجام یک تخلف از سوی یک شهروند دارد. برخورد وسیع و خشن تابستان گذشته با دختران و حتی پسران با عنوان طرح امنیت اجتماعی که تعداد فراوانی از دختران و پسران را به نیروی انتظامی کشاند و دلهره های اجتماعی زیادی را به درون خانواده ها برد و آسیب های روحی زیادی به جوانان وارد آورد و همه این ها توسط نیروی انتظامی بود، باعث شد که دستگیری یا شایعه ی مسائل اخلاقی اینقدر بازتاب وسیعی در بین جوانان داشته باشد.

در این میان البته فرمانده نیروی انتظامی کشور در مصاحبه ای از فرمانده زیر دستش حمایت کرد و خیلی از شایعات را اثبات شده ندانست.
حق هم همین است.
هنوز تا جرمی از نظر قانونی اعلام نشده است نباید رسانه ای شود. این روحیه ی پر تسامح در برخورد با همکار از سوی فرمانده نیروی انتظامی کاری در خور تقدیر است اما کاش بخش کمی از این تسامح هم در ارتباط با دختران و پسران صورت می گرفت که تابستان بسیار پردلهره ای را گذراندند.
منبع (+)
/ 0 نظر / 3 بازدید