سازمان ملل: ایران الگوی مهار ایدز

رئیس گروه موضوعی ایدز و اچ آی وی سازمان ملل متحد در ایران گفت: برنامه های سازمان ملل در تهران در برنامه ای مشترک اجرا می شود که این برنامه ها دو ساله و برای سال های 2008 و 2009 است و در آن 11 دستگاه همچون یونیسف، یونسکو،‌ فائو، برنامه غذا و داروی سازمان ملل، سازمان زندان ها، ‌ستاد مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پرورش، وزارت رفاه،‌ سازمان بهزیستی،‌وزارت کشور و تعدادی از سازمان های غیر دولتی همکاری دارند.

رئیس گروه موضوعی ایدز و اچ آی وی سازمان ملل متحد در ایران افزود: اعتبارات موجود برای اجرای این طرح دوساله 4 تا 6 میلیون دلار است که 2 میلیو ن دلار آن از طریق ده موسسه سازمان ملل و 4 میلیون و 400 هزار دلار دیگر آن از طریق دفتر عمران سازمان ملل پرداخت شده است.

منبع (+)

سالازار گفت: این برنامه در سه حوزه اصلی سیاستگذاری و تحقیق، پیشگیری و فراهم آوردن حمایت از درمان مبتلایان به ایدز و 80 نوع فعالیت تدوین شده است.

وی افزود: نخستین حوزه آن سیاستگذاری و تحقیق است که نقش سازمان ملل در این حوزه جمع آوری اطلاعات، ارائه روش های جدید، پالایش اطلاعات، و ارائه تجربه ها و روش های جدید به دولت است.

سالازار گفت: حوزه دوم پیشگیری است که تمرکز اصلی برنامه های سازمان ملل در ایران بر این برنامه است که در آن کار با رسانه ها، ‌اطلاع رسانی،‌ و استفاده از ظرفیت های مذهبی و برنامه هایی برای آموزش جوانان و دانشجویان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حوزه سوم نیز حمایت از برنامه ها و افرادی است که به اچ آی وی HIV مبتلا هستند و تمرکز بر ارائه خدمات شامل فراهم کردن و پشتیبانی از افرادی است که دچار ایدز هستند.

سالازار با بیان اینکه از 80 فعالیت یاد شده 47 فعالیت آن امسال آغاز شده است گفت: برنامه هایی که درباره پیشگیری در ایران اجرا شده است به خصوص در ارتباط با مصرف کنندگان تزریقی مواد، برنامه های اطلاع رسانی به نوجوانان و جوانان موفق بوده است.

رئیس گروه موضوعی ایدز و اچ آی وی سازمان ملل متحد در ایران با بیان اینکه افراد ثبت شده مبتلا به ایدز 18 هزار و 320 نفر هستند افزود: بعلت تبعیض موجود که مانع می شود افراد به آزمایش دسترسی داشته باشند، تعداد افرادی که مبتلابه ایدز هستند از این میزان بیشتر است.

,

/ 0 نظر / 3 بازدید