يک لحظه است

تو رو خدا مواظب باشین!
روز چهارشنبه یکی از راننده های موسسمون داشتند با یک وانت تو جاده مخصوص می رفتند. یک ماشین که مسافر بودند و از شمال می اومدند کنار اتوبان توقف می کنه و یک دفعه راننده اش بدون اینکه عقب رو نگاه کنه در رو باز می کنه و می خواد پیاده بشه که سرش بین وانت و در ماشین متلاشی میشه02.gif ظاهرا صحنه خیلی وحشتناکی بوده به خصوص برای خانم و بچه های ایشون که در ماشین نشسته بودند.  حالا همکارمون ۳-۴ روزه که بازداشتگاهه. یک نفر هم که زده کشته...به خاطر سرعت زیاد و البته یک لحظه غفلت خودش و اون آقای راننده بی احتیاط.

پ.ن. یکی نیست اینها رو به خودم بگه!!! 

/ 2 نظر / 3 بازدید