دکتر هلاکویی

بعضی از حرفها و اصطلاحاتش با حاله...مثل: ....قربونتون اگر عقل داشت که با شما ازدواج نمیکرد !!!!!!!!!

 ما لباس 5 سال پیش را بخاطر مد نبودن نمی پوشیم ، ولی فرهنگ کهنه 5 هزار سال پیش را همچنان حفظ می کنیم ...

" دکتر هلاکویی" 
 
 

پولدار بودن مهم نیست باید فقیر نبود .......

" دکتر هلاکویی "


 خواسته ها و احتیاجاتتون رو لطفا بگید . قربونتون برم مشخص بگید من گرسنه ام …... من خسته ام ……. من میخوام بخوابم …... من این فیلمو دوس ندارم ……. من میخوام برم خونه مادرم…….. خواسته تون ، احتیاجتون رو مشخص بگید …... بیخودی نگید او خودش باید بفهمه……. قربونتون برم این اگر میفهمید که با شما ازدواج نمیکرد…... کجای کارید …… نمیفهمه …… بهش بگید بازی در نیارید.....


" دکتر هلاکویی "

/ 0 نظر / 8 بازدید