سئوال!

تا حالا شده وقتی ازتون سئوال می‌کنند

 اون هم مسلسل‌وار

سئوال‌هایی که هیچ ربطی به طرف مقابلتون نداره و فقط محض آزار شما یا ارضای حس کنجکاوی پرسیده میشه

دلتون بخواد  یک نفس عمیق بکشین و راحت بگین به شما هیچ ربطی نداره؟!

این روزها من خیلی این احساس رو دارم!!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید