روح غمگین هنگامی که با روحی شبیه خود متحد می شود، تسکین می یابد... دل هایی که به واسطه غم به هم گره می خورند، در شوکت شادمانی ار هم جدا نخواهند شد.  عشقی که با اشک تطهیر شده است، پاک و زیبا، جاودانه می ماند.    (جبران خلیل جبران)

/ 0 نظر / 3 بازدید