امرسون

در قلب خود بنویسید: هر روز بهترین روز سال است.

/ 4 نظر / 2 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

انجمن حامیان ایلیا(استاد فتاح )

این جا حرف دیگری است . اگر حرف دیگر را پیدا نکردید آیا وقتتان ازدست رفته است ؟ وقت درهرصورت از کف می رود اما آن حرف دیگر می ماند ! حرف های استاد فتاح ...چشم به راهتان هستیم! www.iliya78.persianblog.ir

انجمن حامیان ایلیا(استاد فتاح )

متفکر و معلمی بزرگ مثل ایلیا (استاد فتاح ) به اید ه ها ی بزرگ فکر می کند و به همین گناه دربند 209 اوین شکنجه میشود و عده ای در فکرند که چه طور تخریب و موقعیتش را متزلزل کنند گو اینکه از مدت ها پيش بارها از سوي عوامل وابسته به اداره ی برخورد تهديد شده بود که : از هر راهي آبرويت را مي بريم و به هر شکل ممکن که بتوانيم بي اعتبارت مي کنيم ...