دنیای مجازی!

کاش بدانیم که وقایع دنیای مجازی مربوط به این دنیاست.  میشود وقایع دنیای واقعی را به دنیای مجازی اینترنت بیاوریم ولی کاش بدانیم که نباید وقایع این دنیا را به دنیای واقعی انتقال دهیم!!! مفهوم بود؟ 04.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید