تار عنکبوت

یک گزارش نهایی نحس رو باید تصحیح کنم یک هفته است تموم نمیشه. 

 شبیه یک حشره گیر افتاده تو تار عنکبوت شدم.  دلم جوش سمینار یکم رو میزنه و از طرفی میدونم اگه این رو تموم نکنم شیرازه اش از دستم در میره.  معده درد گرفتم از استرس تنگی وقت ...

/ 0 نظر / 4 بازدید