میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد

اي شاه سوار ملك هستي               سلطان خرد به چيره دستي

اي ختم پيمبران ِ مرسل                    حلواي پسين و ملح اول

اي حاكم ِ كشور كفايت                     فرمانده­ي كشتي ولايت

اي بر سر سدره گشته راهت             و اي منظر عرش، پايگاهت

اي خاك ِ تو توتياي بينش                  روشن به تو چشم آفرينش

دارنده­ي حجت الهي                        داننده­ي راز صبحگاهي

اي سيد بارگاه كونين                       نسـّابه­ي شهر قاب قوسين

اي صدر نشين عقل و جان هم           محراب زمين و آسمان هم

اي شش جهت از تو خيره مانده         بر هفت فلك جنيبه رانده

اي كنيت و نام تو مؤيد                      بوالقاسم و آنگهي محمد

صاحب طرف ولايت جود                     مقصود جهان، جهان مقصود

آن كيست كه بر بساط هستي          با تو نكند چو خاك پستي

اكسير تو داد خاك را لون                   وز بهر تو آفريده شد كون

سر خيل تويي و جمله خيلند             مقصود تويي­، همه طفيلند

سلطان ِ سرير كايناتي                     شاهنشه كشور حياتي

لشكر گه تو سپهر خضرا                    گيسوي تو چتر و غمزه­، طغرا

وين پنج نماز كاصل توبه است            در نوبتي تو پنج نوبه است

در خانه­ي دين به پنج بنياد                بستي در ِ صد هزار بيداد

نظامي گنجوي

پ.ن. امسال چه قدر به این مناسبت عروسی بود.  انگار همزمانی بهار و نوروز و مناسبت به این خوبی همه رو به شوق آورده.  برای همه کسانی که امروز رو برای پیوند مبارکشون انتخاب کردند آرزوی خوشبختی کنیم.49.gif

 

/ 0 نظر / 3 بازدید