بر ما سالی گذشت

بر زمین گردشی

و بر روزگار حکایتی...

 امید آن کهنه رفته باشد به نکویی

و این نو همی آید به شادی...


نوروز مبارک

 

/ 0 نظر / 3 بازدید