پست های ارسال شده در آدر سال 1386

پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون

                                                              بسمهتعالي پنجمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون دانشگاهفردوسي مشهد مفتخر است در سايه توکل بر خداوند متعال و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید

اعتراض سرگشاده به تغيير نام سازمان تحقيقات و آموزش

بسمه تعالی " همه فعالیتهای کشور بشود علم و تحقیق محور"                                                         مقام معظم رهبری جناب آقاي دكتر خلقاني   معاون محترم وزير ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید