پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

نمایشگاه های صنایع غذایی 1386  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذاییاز 23 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت 1386 عربستان - مرکز نمایشگاههای بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
به‌نام خدا خدایا!                                                            چرا تنبیه­ام می­کنی؟!                         مگه من تو زندگی­ام چه گناهی کردم که مستوجب چنین عقوبتی­ام؟! همیشه معتقد بودم که در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

باید پذیرفت فاصلۀ فاصله ها را!

 شب چهارشنبه                           تا                                 شب چهارشنبه­ای دیگر   دو ماه به چهار روز کم                            تا                                 دو ماه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید
خدایا! یاری­ام ده تا ببینم هزار نقش رنگارنگی را که پیش رویم نهاده­ای و افسون­های گونه گونی را که بر من نمایانده­ای. ای که دوستدارانت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
چه خوش است حال مرغی، که قفس ندیده باشد                                                              چه نکوتر آنکه مرغی، ز قفس پریده باشد پر و بال ما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

شروع!

گاهی اوقات با یک نگاه شروع میشه،           گاهی اوقات با یک لبخند،                    گاهی اوقات با یک جمله،                             گاهی اوقات با یک شعر،                                       ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 12 بازدید