پست های ارسال شده در دی سال 1385

آغاز!

گفت    یوسف   را  چو می بفروختند           مصریان  از  شوق او میسوختندچون    خریداران   بسی   بر خاستند           ده رهش همسنگ زر میخواستندزان   ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
صحبت گیتــــــی که تمنــــــــــا کنـد                          بــــــــا که وفـــــا کرد که با ما کند خاک شد آنکس که بر این خاک زیست                      ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید