پست های ارسال شده در آدر سال 1385

ایران برنامه‎ دراز مدتی‎ برای‎ تامین امنیت‎‎ محصولات غذایی‎ تدوین‎ کرده است.

وزیر کشاورزی در دیدار با نخست‌وزیر ارمنستان:ایران برنامه‎ دراز مدتی‎ برای‎ تامین امنیت‎‎ محصولات غذایی‎ تدوین‎ کرده است .وزیر جهادکشاورزی‎ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید