پست های ارسال شده در مهر سال 1385

بهشت زماني است که شما داراي: حقوق آمريکايي، خانه بريتانيايي، غذاي چيني، اتومبيل آلماني، و زن ايراني باشيد جهنم زماني ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
هیچ چیز را زشت مخوان، دوست من، مگر وحشت یک روح را در پیشگاه خاطرات خویش.                                                                                                       (جبران خلیل جبران)
/ 0 نظر / 11 بازدید
کلمات بی­زمانند.  شما باید آنها را با علم به بی­زمانیشان بر زبان آورید. یا بنویسید.                                                                                                             (جبران خلیل جبران)  
/ 0 نظر / 10 بازدید