عید قربان مبارک49.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهرداد

دیگر نمی توانم دنبال این سایه های بیهوده بروم، با زندگانی گلاویز بشوم. من دیگر نمی خواهم نه ببخشم و نه بخشیده بشوم. نه به چپ بروم و نه به راست. می خواهم چشمهایم را به آینده ببندم و گذشته را فراموش بکنم. مي خواهم در حال زندگي كنم. با خنده اي، بخندم. با اشكي، اشك بريزم. دلم مي خواهد كودك باشم.