مذاکره

خوب به مبارکی تو این هفته سفیران ایران و آمریکا هم بعد از قریب سه دهه به مذاکره نشستند و بعد از مذاکره با شیطان بزرگ، قراره مذاکره بعدی با کشور دوست و برادر، مصر باشه.  لابد بعدش هم با کشور دوست و برادر ...البته به نظرم مذاکره کردن کار خوبیه و در این اوضاع و احوال ضروریه.  نمیشد یک کم زودتر به این نتیجه میرسیدیم؟!07.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید