تو!

آنها که تو را دوست ندارند، می گویند:

چرا مثل کلاغها سیاه هستی؟

چرا مثل کبوترها سفید هستی؟

چرا مثل عقابها مغرور هستی؟

چرا مثل بره ها ذلیل هستی؟

اما تو خودت باش، همان که هستی.

 

(محمد رضا یوسفی   کتاب رنگینه ها)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید