حكم نهايي «دراويش گنابادي» قم اعلام شد

از سوي شعبه 6 دادگاه تجديد نظر استان قم حكم نهايي افراد دستگير شده درغائله دراويش گنابادي اعلام شد.

وكيل مدافع پرونده دستگيرشدگان در غائله دراويش گنابادي در گفت و گو با فارس بااعلام اين مطلب تصريح كرد: شعبه 6 دادگاه تجديد نظر پس از بررسي پرونده 54 متهم كه در غائله دراويش گنابادي در سال گذشته بازدداشت شده بودند، احكام جديدي را صادر كرد.
ايرج يگانه‌خواه گفت: افرادي كه طبق حكم دادگاه بدوي به يك سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم شده بودند باحكم دادگاه تجديد نظر به پرداخت 6 ميليون ريال جريمه نقدي در ازاي حبس و 3 ميليون ريال جرايم نقدي در ازاي شلاق محكوم شدند.
وي افزود: عده‌اي ديگر از افراد نيز كه جرم سبك‌تري داشتند به پرداخت 3 ميليون جزاي نقدي در ازاي حبس و 5/1 ميليون ريال جزاي نقدي در ازاي شلاق محكوم شدند.
وي همچنين گفت: «فرشيد يداللهي» و «اميد بهروزي» نيز كه طبق نظر دادگاه بدوي به 5 سال محروميت از كار وكالت علاوه بر ديگر محكوميت‌ها، محكوم شدند بر طبق حكم دادگاه تجديد نظر مجاز شدند تا كار وكالت خود ادامه دهند.
وي تاكيد كرد: حكم اين دادگاه قطعي است و غيرقابل تجديد نظر مي‌باشد.

در 24 بهمن ماه سال گذشته در پي صدور حكم تعطيلي خانقاهي در خيابان ارم قم عده‌اي موسوم به دراويش گنابادي‌ براي ممانعت از اجراي حكم با نيروهاي انتظامي درگير شدند و در اين جريان 54 نفر از اين افراد دستگير گرديدند.

منبع:بازتاب

/ 0 نظر / 6 بازدید