طبقه اجتماعی

تلاش بی وقفه یک نفر برای تغییر طبقه اجتماعیش و ورود به یک طبقه بالاتر قابل تقدیره یا ترحم برانگیز؟

وقتی مجبوری شبها گرسنه بخوابی. جایی برای تفریح نری، اگه میری با کمترین هزینه ممکن بری، چیزهایی رو که دوست داری نخری، همیشه یک بخش ذهنت مشغول حساب کتاب کردن برای بازپرداخت وامها، و گرفتن وام جدید باشه، بچه هات رو از جلوی مغازه میوه فروشی و اسباب بازی فروشی رد نکنی که نکنه دلشون چیزی بخواد، ... برای اینکه قسط ماشینی رو بدی که توان خریدش رو با حقوق معمولت نداری، یا برای اینکه خونه ات رو بزرگتر کنی و یک جای بالای شهر خونه بخری.

واقعا نمی دونم این تلاش تحسین برانگیزه یا رقت انگیز....

,

/ 0 نظر / 3 بازدید