بانک اطلاعات محققین کشاورزی غرب آسیا(ایران، پاکستان، ترکیه)

دبیرخانه اطلاع رسانی انجمن منطقه ای موسسات تحقیقات کشاورزی منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا

دبیرخانه اطلاع رسانی انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا( آریننا) اقدام به راه اندازی  پایگاه اطلاعات محققان کشاورزی منطقه غرب آسیا نموده است .

 از طریق این پایگاه اطلاعاتی ، کلیه محققان خواهند توانست به اطلاعات مفیدی در زمینه فعالیت سایر محققان در منطقه آگاهی یافته و در زمینه اجرای پروژه های مشترک با یکدیگر همکاری نمایند. در واقع هدف این پایگاه اطلاعاتی ایجاد و تقویت همکاری بین محققان منطقه و آشنایی هر چه بیشتر آنها با زمینه های تحقیقاتی مشترک کشاورزی می باشد. در حال حاضر این دبیرخانه آماده جمع آوری اطلاعات از طریق وب سایت آریننا می باشد. از طریق آدرس زیر می توانید اطلاعات لازم را تکمیل نموده و مستقیماً از طریق اینترنت ارسال نمایید:

http://www.aarinena.org/database/form.htm

این دبیرخانه جهت تکمیل اطلاعات به کمک شما محققان و اساتید محترم نیاز دارد. خواهشمند است چنانچه تاکنون اطلاعات خود را از طریق فرم ذکر شده در آدرس فوق ارسال نکرده اید، با تکمیل و ارسال آن، ما را در ایجاد و راه اندازی این پایگاه اطلاعاتی ارزشمند یاری دهید( محققانی که قبلاً اطلاعات را از طریق فرم مذکور ارسال کرده اند، لزومی به ارسال مجدد نمی باشد).جهت کنترل اطلاعات ارسالی خود با مراجعه به آدرس زیر اطلاعات خود را بازیابی نمایید:

http://www.aarinena.org/database/index.asp

منبع (+)

/ 0 نظر / 6 بازدید