میلاد مسعود امام رضا مبارک

آشنای غریب :

 چشمه های خروشان تو را می شناسند

موج های پریشان تو را می شناسند

پرسش تشنگی را تو آبی جوابی

ریگ های بیابان تو را می شناسند

نام تو رخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

از نشابور بر موجی از « لا » گذشتی

 ای که امواج توفان تو را می شناسند

 اینک ای خوب ! فصل غریبی سرآمد

چون تمام غریبان تو را می شناسند

کاش من هم عبور تو را دیده بودم

کوچه های خراسان تو را می شناسند

                                                                 قیصر امین پور

/ 2 نظر / 5 بازدید
علیرضا(مهرداد)

سلام دوست خوبم...از پيغامی که برام گذاشتی خيلی ممنونم...شاد باشی...

مهرداد

هر روز افسانه های خواب آلوده ی چشمانم را، پشت اشک های بی پروا محبوس می کنم. نمی دانم من دیوانه شده ام یا جمیع دیوانگان در هیات عاقلان رخساره از من پوشانیده اند. حسی می گوید این روزگار بی شرم، نامردانه سیطره اش را بر چشمهای بی پروای من گسترانیده است. نمی دانم. نمی دانم در این برهوت بر من دیوانه چه خواهد گذشت. ***** مهربانم همراه تنهايی های من شو.