خیرخواه

من به این نتیجه رسیدم که در زندگی خیرخواه واقعی آدم فقط پدر و مادرش هستن و بعد خواهر و برادرهاش. 

 

فکر نمیکنم هیچ کس دیگه واقعا و همیشه خیر خواهمون باشه!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
زنگنه

البته خیرخواه واقعی انسان خداوند است که ازرگ گردن به ما نزدیک تره .

برای فردا

سلام البته در این که شک نیست.