60 میلیارد تومان اعتبار

بندرعباس- خبرنگارکیهان (+):
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان گفت: 20مؤسسه قرآنی بااعتبار بالغ بر 600 میلیارد ریال در این استان تجهیز و راه اندازی شد.
همایون امیرزاده، هدف اصلی از راه اندازی این مؤسسات را آموزش مباحث دینی و قرآنی به نوجوانان و جوانان عنوان و تصریح کرد گسترش فعالیت های قرآنی از برنامه های محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین راه اندازی این مؤسسات از سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرارگرفته است. این مسئول فرهنگی با تأکید بر تعامل و همکاری تنگاتنگ با نهادهای دینی و مذهبی گفت: ارتباط و تعامل با سایر مؤسسات و نهادهای دینی باید با هدف ایجاد نوآوری، شکوفایی و افزایش کیفیت تولیدات فرهنگی مبتنی بر عقاید و باورهای مردم و اهداف نظام باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید