اقدامات فوريتی هنگام بروز مسموميت فراگير غذايی

داشتم جواب نامه یک شرکت تهیه غذا را در برابر خبری مبنی بر اینکه کارکنان یک شرکت در اثر خوردن غذای آنها مسموم شدند می خوندم دیدم نکات جالبی داره برای کسانی که دست اندر کار طبخ و سرو غذا هستند. و جالبه که بدونند در این جور موارد چه اقداماتی باید انجام بشه: منبع خبر اصلی سایت بازتاب است. من قسمتهای به درد بخورش را در زیر آورده ام.

در خصوص اقدامات انجام يافته در راستاي درمان مراجعين و پيشگيري از انتشار بيماري به ساير کارکنان قابل ذکر است که انجام اقدامات کاملإ مناسب،متناسب و به موقع و نيز پيگيري‌هاي مستمر و تلاش بي وقفه پرسنل مربوطه HSE)) و همکاري و هماهنگي و پشتيباني ساير گروه‌ها و حمايت کامل مديريت در راستاي کنترل اين مشکل صورت گرفت و کنترل سريع مورد در اين امر خطير نشان از مناسبت کليه اقدامات مربوطه داشت که در ذيل تنها به مواردي از آنها اشاره ميگرد.

1. تجهيز امکانات و پرسنل کلينيک براي ارائه خدمات کامل درماني.
2. ارائه خدمات درماني کامل به کليه مراجعين.
3. پيگيري امور درماني بيماران تا درمان کامل

4. ارتباط مستقيم با HSE شرکتها و سازمانهاي ذيربط و انجام هماهنگيهاي لازم در اجراي برنامه ها ( POGC, PPL و مرکز بهداشت).
5. اعزام تعدادي از مراجعين به مرکز بهداشت عسلويه و کنگان جهت انجام آزمايشات پزشکي در راستاي شناخت علت بيماري (بخصوص از کارکنان آشپزخانه)
6. پيگيري و جمع آوري و تجزيه و تحليل نتايج آزمايشات کليه مراجعين.

7. ارسال نمونه مواد غذائي مورد استفاده در شام شب قبل (ماهي، تخم مرغ) جهت انجام آزمايشات مربوطه به مرکز بهداشت کنگان و اداره دامپزشکي عسلويه.
8. نگهداري نمونه غذاي طبخ شده براي نمونه برداري و آزمايشات مربوطه
9. منع سرو مواد غذايي ريسک بالا و جايگزيني موقت آنها با مواد غذائي ريسک پائين

10. بررسي مجدد کليه مدارک مربوطه به مواد غذائي مصرف شده در شام و تماس با مراکز تهيه کننده در راستاي تاييد مجدد مدارک مربوطه.
11. بررسي مجدد مدارک مربوط به ثبت دماي يخچالها براي اطمينان بيشتر از نگهداري مناسب مواد غذائي در يخچالها
12. افزايش زمان پخت غذا.

13. افزايش درجه حرارت پخت غذا.
14. ضد عفوني مضاعف کليه سطوح آشپزخانه ها و کليه اماکن مربوط به انبار، آماده سازي، پخت و سرو غذا.
15. ضد عفوني مضاعف سرويس‌هاي بهداشتي با مايعات ضدعفوني کننده.

16. گندزدايي مضاعف سيستم‌هاي فاضلاب و دستشويي‌ها با پرکلرن.
17. ارائه آموزش‌هاي لازم براي کارکنان رستورانها و کمپ‌ها.
18. ارائه آموزش‌هاي لازم براي کليه کارکنان در سايت و کمپ‌ها در راستاي رعايت بهداشت فردي.

19. توزيع جزوات آموزشي در راستاي پيشگيري در حد وسيع.
20. تاکيد مضاعف بر تامين صابون مايع در دستشويي‌ها و راهنمايي افراد بر لزوم شستن دستها قبل از تناول غذا.
21. نظارت بيشتر و مستمر بر فعاليت رستورانها.

22. ارائه آموزش‌هاي لازم به کارکنان تصفيه فاضلاب در خصوص خطرات احتمالي مورد مربوطه.
23. درخواست کتبي از مرکز بهداشت کنگان براي اعزام گروهي متخصص در راستاي تعيين دقيق موضوع و ارائه راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از بروز مجدد مشکل.
24. نظارت مضاعف بر وضعيت آبهاي آشاميدني و تست کلر باقيمانده.

25. نمونه برداري از آب آشاميدني و ارسال آن به مرکز بهداشت بوشهر براي انجام آزمايش ميکربي و شيميائي.
26. نظارت بيشتر بر نحوه تخليه، تصفيه، و دفع فاضلاب کمپ يک.

با تاملي کوتاه در اقدامات انجام يافته و نتايج بسيار سريع و مطلوب مي‌توان به عملکرد مطلوب گروه‌هاي مرتبط پي برد که اين امر کار گروهي و در نتيجه تفکر مطلوب مديريت و تلاش بي‌وقفه کليه کارکنان حاصل گرديد.

/ 0 نظر / 3 بازدید