زندگی

زندگی هنر ایجاد تعادله.

 

*... بهار مژدگانی پروردگار است به آنان که دوباره روئیدن را باور دارند...*

رمز نو شدن را باید دانست، وگرنه بهار یک فصل تکراریست. اینکه سبز شوی، سبز بمانی و سرسبزی را تکثیر کنی. بهارتان نو و بی تکرار باد.

ایستادن اجبار کوه است و رفتن سرنوشت آب، افتادن تقدیر برگ است و صبر پاداش آدمی، پس محبت کنیم که ما همه خاطره ایم.

سال نو فرصتی دوباره برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن است....

تقدیر، تقویم انسانهای عادیست و تغییر، تدبیر انسانهای عالی. زندگیتان پر از تغییرات عالی.

شادی نمادی از زیستن آگاهانه است و نمایشی از سپایگزاری در برابر یزدان پاک. ما وارث این تفکریم. شاد باشید و شاد زندگی کنید، که شادی امتداد خداست.

از خداوند مهربان میخواهم امسالت به قلم آن نقاش بی همتا چنان زیبا نقش ببندد که طبیعت به تماشای شکوهش بنشیند.

/ 0 نظر / 4 بازدید