در شگفتم

در شگفتم از قدرت مخلوقات خداوند باریتعالی

این روزها من خانم خونم و خونه تکونی و ....

مادرم، مادر یک بچه یک سال و نیمه 18 و نیم کیلویی ! که داره دندون در میاره و مشغول شیطنت هاش...

همسرم و همسرم برای دومین بار در یک ماهه اخیر داره عمل جراحی میشه، فردا میرم بیمارستان  و دوباره زمان به انتظار موندن پشت در اتاق عمل ...

دانشجوی دکترام و مشغول بودجه گزفتن برای تز و امورش

کارمندم و مشغول انجام خرده کارهای لازمه اش

مشاور چند تا پایان نامه ام و الان همه شون رسیدن به مقاله نویسی و نوشتن تزشون و من باید تو این مرحله براشون وقت بگذارم

مرد خونه ام و پروژه اسباب کشی نیمه تمام و سر و کله زدن با جوشکار و لوله کش و باغبون

و جالبه که دارم همه اش رو انجام میدم :)

/ 0 نظر / 3 بازدید