زندگی من (9)

اوایل که اومده بودم این موسسه معاون پژوهشی و یکی از همکارهای بخش هردوشون مدعی بودند که در زمینه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت صاحب نظرند و ما ها که صنایع غذایی خوندیم هیچ چی در این مورد نمیدونیم و اصلا صنایع غذایی زیر مجموعه تکنولوژی پس از برداشته.  من تازه نفس بودم و هنوز سرم درد میکرد برای خرکاری!  یک  گزارش FAO خواسته بود درباره مسائل پس از برداشت منطقه غرب و جنوب غرب آسیا که سه کشور شاخصش میشد ایران، پاکستان و ترکیه.  یک تیم سه نفره تشکیل شد ، دو نفرش که معلومه، نفر سوم هم من بودم. تجربه جالب بود. جدای از اینکه برای به دست آوردن مطالب و آمار و ... با راهنمایی معاون پژوهشیمون با ساختارهای داخل وزارتخونه و شرح وظایفشون آشنا شدم و به اکثر قسمتهای مرتبط و دانشگاههای مرتبط سر زدم و ... کلی کار با کامپیوتر و نرم افزار word رو یاد گرفتم.  با مبحث مسائل پس از برداشت آشنا شدم، و بعد از اون دیگه هیچ وقت هیچ کس جرات نکرد جلوی من عرض اندامی در خصوص مسائل پس از برداشت بکنه. هر چند که اگه صادق باشم باید بگم در این زمینه هم خیلی بیسوادم و هر چقدر که عمیقتر می خونم به این نتیجه میرسم که خیلی خیلی چیزهای دیگه باید بدونم که من نمی دونم.  این تجربه ام خوب بود اما به خاطرش خیلی لطمه خوردم. بزرگترینش لطمه ای بود که در زندگی خصوصی و خانوادگیم خوردم.  لطمه ای جبران ناپذیر بود.  الان که فکر میکنم، به خودم میگم کاش این زمانهایی رو که تا ساعت 9 و 10 شب تو اداره موندم و روزهای تعطیلی که برای تموم کردن گزارش رفتم موسسه صرف زندگی شخصیم میکردم.  از این بابت خیلی متاسفم.  این وقفه تو زندگی شخصی ام و تا قسمتی تو زندگی کاریم هیچ وقت جبران نشد.  شاید بشه گفت از همون موقع دیگه روز خوش نداشتم.  تاوان جراحت روحی عمیقی که به یک انسان خوب وارد کردم و الان که فکر میکنم واقعا متوجه نبودم که چی کار دارم میکنم. خیلی چیزها رو نمی دونستم. اونقدر غرق در کار شده بودم که همه چیز رو فراموش کرده بودم و البته اولویتهام اون موقع فرق میکرد.  فکر میکنم این بزرگترین اشتباه زندگیم بود. ده ساله که مثل بنی اسرائیل سرگردونم.  کاش با واقعیتهای زندگی بیشتر آشنا بودم.

/ 0 نظر / 3 بازدید