بانک مرکزی: افزایش شکاف با برنامه چهارم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با انتشار گزارش عملکرد اقتصاد کشور در قالب نشریه نماگرهای اقتصادی از افزایش شکاف عملکرد اقتصادی کشور با اهداف برنامه خبر داد.

بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) در سال 1386، 6.9 درصد اعلام شده که حدود یک درصد کمتر از اهداف برنامه است. همچنین تورم در سال 1386، 18.4 درصد اعلام شده که بیش از دو برابر اهداف برنامه می‌باشد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، همچنین بانک مرکزی مجموع صادرات نفت، گاز و پتروشیمی را بیش از 90 میلیارد دلار اعلام کرده و در مقابل، 56 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. به رغم افزایش شدید درآمدهای نفتی، از حجم بدهی‌های خارجی در سال 1386 کاسته نشده و مجموع بدهی‌ها به حدود 29 میلیارد دلار افزایش یافته است.
بانک مرکزی، نرخ بیکاری را 12 درصد و مجموع جمعیت کشور را هفتاد و یک و نیم میلیون نفر اعلام کرده است.

نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی، افزایش نقش نفت در تولید ناخالص داخلی است که به رغم برخی ادعاها، نقش نفت در تولید ناخالص داخلی، از 25 درصد در سال 1383 به 27 درصد افزایش یافته است.

سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی نیز افزایش یافته و در مقابل، سهم بخش تولید و صنعت و کشاورزی کاهش یافته و سهم بخش کشاورزی از 11.2 درصد به 10.3 و سهم بخش صنعت، از 11.9 به 11.3 رسیده است.
/ 0 نظر / 2 بازدید