گل بازی

 

این روزها بدجور احساس می­کنم مشغول گل لگد کردنم! 

حیف عمر و انرژی ما که تو این سیستم مزخرف و بلبشو به هدر میره....

/ 0 نظر / 4 بازدید