هرکس در این کار همراه است،بسم الله ...

 موضوعی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر مطرح شد که می بایست  توضیحاتی درباره آن بدهم. البته باید تاکید کنم که علاقمند به طرح جزییات مباحث داخلی شورا و مواضع اعضا نیستم و این کار را خلاف شئونات فعالیت شورایی می دانم، اما به خاطر طرح سوالات متعدد و مکرر از سوی رسانه ها و حتی آحاد مردم  در مورد 3 میلیارد تومان کمک شهرداری تهران به مردم لبنان، لازم می بینیم در این مورد توضیح دهم:

- براساس قوانین موجود کلیه درآمدهای شهرداری ها باید به مصرف همان شهر برسد.

- در آمدهای شهرداری تهران از محل عوارض مختلف تراکم و پرداخت هایی است که مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قبال دریافت خدمات می پردازند.

- با مقدمات فوق مشخص می شود که هزینه های انجام شده توسط شهرداری تهران از محل پرداخت های مردم است. از آنجا که در قانون و سیاست های اعلام شده نیز این درآمدها با قید مصرف برای عمران و توسعه شهر تهران مشخص شده،  مردم انتظار هرینه کرد آن را در شهرهای دیگر را ندارند.

- در جلسه شورا اینجانب با پرداخت مبلغ 3 میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری به دلایل فوق برای لبنان موافق نبودم. اگر چه به ضرورت کمک به مردم مظلوم لبنان و همکاری برای بازسازی مناطقی که توسط جنایات اسراییل تخریب شده اعتقاد کامل  دارم. ما می توانیم از محل (1) درآمدهای عمومی دولت، (2) کمک های فنی و مشاوره ای و (3) کمک های داوطلبانه مردم در این امر مشارکت نماییم و من شخصا در این خصوص  اعلام آمادگی کردم.

- به هر حال با وجود مغایرت قانونی و طرح این پرسش که آیا شرعا بدون اطلاع و رضایت مردم می توانیم این درآمدها را این گونه هزینه کنیم موضوع به تصویب رسید.

- ظاهرا شورای دوم هم مبلغی بیش از این را در زمان خود به این منظور اختصاص داده بود که در آنجا به دلیل یک دستی نظرات، موضوع با مخالفتی روبرو نشد و انعکاس هم نیافت.

- در هر حال اعتقاد دارم این موضوع می تواند دارای اشکال شرعی باشد و بنابراین پیشنهاد می کنم مورد استفتا قرار گیرد.

- مجددا یادآوری کنم که اینجانب با هر گونه کمک به خارج از شهر تهران از محل عوارض و پرداخت های مردم شهر تهران به عنوان وکیل مردم مخالفم، ولی به حمایت از جنبش مقاومت ملت لبنان و مردم سربلند جنوب لبنان اعتقاد کامل دارم. به همین منظور برای تاسیس صندوقی به نام شورای شهر تهران جهت کمک به این امر به صورت داوطلبانه و با  افتخار تمام اعلام آمادگی می کنم.

هرکس در این کار همراه است،بسم الله ...

منبع (+)

/ 0 نظر / 5 بازدید