بلا نسبت بیچاره شدم!‌

بلا نسبت بیچاره شدم!‌ تقریباْ ۵۰ دقیقه است که دارم سعی می کنم فقط یک یادداشت بفرستم.  سرعت وحشتناک اینترنت کم بود که بازی درآوردن پرشین بلاگ هم مزید بر علت شد. اگه رشته ام صنایع غذایی نبود و اگه ۲۴ مهر روز جهانی غذا نبود عمراْ چنین زیر بار چنین فلاکتی می رفتم 01.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید