هر دم از این باغ بری می­رسد!! (هفته جهاد کشاورزی در خرداد ماه! مبارک)

محمدرضا اسکندري بعد از ماه ها سکوت در مقابل اتفاق هاي گوناگوني که در بخش کشاورزي افتاده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد. روز گذشته وزير جهاد کشاورزي در نشستي صحبت کرد که خبرنگاران رسانه هاي مستقل و منتقد دولت در آن جايي نداشتند، زيرا اسکندري تمايلي به گفت وگو با آنها ندارد. به گفته سخنگوي وزارتخانه، وزير معتقد است رسانه ها - مستقل و منتقد - از اطلاعات ارائه شده «تيترهاي» جنجالي مي زنند، در نتيجه بايد در نشست ها گروه محدودي دعوت شوند. اين گروه محدود از ديد اسکندري رسانه هاي مدافع دولت هستند. او از رسانه هاي مستقل و منتقد دعوت نمي کند تا در مورد برنامه هايش در «جو»، وضعيت نگران کننده صادرات ميگو، بحران چايکاران، روند تخريب جنگل ها، بي برنامگي در توليد محصولات دامي و باغي، چرا اعتراضي به واردات بي رويه برنج و شکر نمي کند،و موضوعاتي از اين دست صحبت نکند. اسکندري در روزهاي آغازين فعاليت اش شماره همراه خود را در رسانه ملي اعلام کرد تا نشان دهد دولت جديد به لحاظ پاسخگويي متفاوت عمل مي کند. ولي اکنون که جايگاهش محکم شده حاضر نيست به نمايندگان رسانه ها هم جواب بدهد. کمتر از دو سال از فعاليت اسکندري گذشته ولي او از ورود خبرنگاران مستقل و منتقد به نشست خبري اش خودداري مي کند. البته مروري بر عملکرد اسکندري نشان مي دهد اين گونه رفتارها طبيعي است. او به گفته نمايندگان منتقدش نتوانسته در طول دوره فعاليتش آنها را قانع کند.

وزير جهاد کشاورزي حاضر نشد خبرنگاران مستقل و منتقد را ببيند تا در مورد شيوه جديدش «نشست هاي مطبوعاتي ويژه مدافعان دولت» و «تغيير زمان هفته جهاد کشاورزي» صحبت کند. البته از نگاه منتقدان رويکردهاي جديد چندان دور از ذهن نيست. مديري که به رغم شعارهايي در مورد دانايي محوري باعث شد نيروهاي فعال و باتجربه وزارتخانه آن هم به دليل تفاوت در نگرش هاي سياسي با او انصراف دهند. در نتيجه طبيعي است پس از گرفتن راي اعتماد دوم از مجلس و محکم شدن جايگاهش در ساختمان شيشه اي از گفت وگو با رسانه هاي مستقل و منتقد دوري کند. طبيعي است براي اثبات نگرش اش در مورد جهاد به مديران سابق وزارت جهاد کشاورزي و وزارت کشاورزي دستور دهد هفته جهاد کشاورزي را از دي ماه به خردادماه تغيير دهند. 14دي ماه 79 روز ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي بود ولي وزارتخانه بدون توجه به دلايل تعيين اين هفته در دي ماه، هفته را از دي به خرداد تغيير داد. دوره رياست دکتر زالي در وزارت کشاورزي بود که کارشناسان و مديران ترويج او پيشنهاد دادند هفته اي را به نام آموزش و ترويج تعيين کنند. هفته اي که انتخاب آن به لحاظ حضور کشاورزان در تهران قابل توجه بود. در نهايت پس از ماه ها بررسي هفته اول دي ماه، هفته موردنظر شد. زيرا فصل بيکاري کشاورزان شروع مي شد و آنها به راحتي قادر به تردد بودند. در ضمن زمستان سخت شروع نشده بود و کشاورزان مي توانستند سفر کنند. بر همين اساس دوره رياست عيسي کلانتري در وزارت کشاورزي فقط نام هفته به پيشنهاد معاون ترويج اش از هفته ترويج و آموزش به هفته کشاورزي تغيير کرد. هفته اي که ثبت آن سال 74-73 اتفاق افتاد ولي زمان آن تا سال 79 بيشتر به طول نينجاميد. محمود حجتي اين هفته را به مناسبت ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و کشاورزي به 14دي ماه تغيير داد. تغييري که از ديد مدافعان و منتقدانش زيرکانه بود.سخنگوي وزارتخانه در دفاع از اين تغيير مي گويد؛ 27 خردادماه 58 زماني بود که بنيانگذار انقلاب فرمان تاسيس جهاد سازندگي را داد. اين ماه فصل زنده کار و تلاش کشاورزان است. در اين ماه در شرايط آب و هوايي مطلوبي قرار داريم و زمان مناسبي براي ارائه گزارش يک ساله است. در نتيجه هفته جهاد کشاورزي را بيست و يکم تا بيست و هفتم خردادماه اعلام کرديم.

اين در حالي بود که در فصل زنده کشاورزان قادر به سفر نيستند و در مزارع خود به سر مي برند. وزارت جهاد کشاورزي نمي تواند گزارشي از عملکرد سال جاري خود بدهد چون فصل برداشت شروع نشده است. در نتيجه به اعتقاد منتقدان اين تغيير مفري براي ارائه نکردن عملکرد وزارت است.

نوشته:لیلا لطفی با عنوان ورود منتقد ممنوع (+)

پ.ن: معنی ادغام رو هم فهمیدیم!! راستش می خواستم یک توضیح مفصل درباره این تغییر و سیاستهای اتخاذ شده در چند ماهه اخیر بنویسم دیدم با عرض شرمندگی فعلاْ حال و حوصله تنها چیزی که ندارم، دردسره!   بنابراین مطلب برداشت آزاده!!01.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
عليرضا

سلام خواستم يادداشت برای مطلبتون بذارم ديدم برداشت آزاد بهتره