بروشور آزمايشگاه

امروز شنبه 25 شهریور ماه است.  روز دوشنبه قراره یک سری بازدیدکننده و صاحبان صنایع کوچک روستایی و صنایع تبدیلی بیان دیدن بخش ما و با دستاوردها و توانمندیهای بخش ما آشنا بشن 01.gif .  ما در بخشمان 4 آزمایشگاه داریم: آزمایشگاه ابزار دقیق، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه میکروبشناسی و آزمایشگاه فیزیکی. 

من در بخشمون یک پست کلیدی دارم (کلید آزمایشگاه ابزار دقیق دست منه !04.gif )  از صبح همراه مسئولین دو تا آزمایشگاه دیگه مشغول درست کردن بروشور معرفی آزمایشگاهها و دستگاهها و وسایل داخل آزمایشگاهها بودیم. دقیقاً یک روز کامل اداری بدون وقت تلف کردن وقت گذاشتیم اما تموم نشد.  خوشبختانه متن بروشورها آماده شد عکسهای لازم هم با دوربین دیجیتالی، با اسکن کردن از روی کاتالوگ دستگاهها  و با حفاری در فایلها و CD های قدیمی تهیه شدند. ولی وقت نشد که خود بروشور را تایپ کنیم.  با توجه به اینکه این کارو باید هفته پیش تحویل می دادیم و به خاطر مارکوپولو بودن من و همکارم نشده بود. مجبور شدم فایل عکسها و متن را بیارم خونه تا در خونه تکمیلشون کنم.  امشب کلی سرگرمی دارم!

فردا از ساعت 8 تا 13کلاس ICDL دارم.  دو جلسه قبل (یکشنبه و سه شنبه هفته پیش) را غیبت داشتم. احتمالاً باید فردا با ولیم برم آموزشگاه 01.gif

خوب خیلی نمیتونم بنویسم باید برم به کار درست کردن بروشور برسم.  شاد باشین.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید