امانت

وقتی از کسی کتابی رو امانت می گیرید مجبور نیستین بجویدش و روش ده بیست جور خورشت مختلف رو برگردونین و بندازینش تو جوی آب و تکه تکه اش کنین و بعد از n سال لاشه اش رو تحویل صاحبش بدین که حالش بهم بخوره از دست زدن به کتابش! البته اگه دیگه بشه اسم این مجموعه نفرت انگیز رو کتاب گذاشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید