الماسهای اوشو

به خاطر داشته باش که زندگی نوسانی است

بین شب و روز،

تابستان و زمستان.

این نوسانی دائمی است.

هرگز هیچ کجا از حرکت نایست!

در جنبش باش!

و هر قدر این نوسان بزرگتر باشد

                            تجربه ات ژرفتر خواهد بود

/ 0 نظر / 3 بازدید