کنگره علوم خاک ایران در گرگان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری کشاورزی ایران
سرویس پژوهش و تحقیقات

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران 21 تا 23 تیرماه 1388 در دانشگاه برگزار می شود.
   

به گزارش  ایانااز محورهای این همایش  آشنائی با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در گرایش های مختلف علوم خاک، تبادل اطلاعات علمی بین محققین و اعضاء خانواده بزرگ علوم خاک و آشنا نمودن دانشجویان و پژوهشگران جوان با مسائل مهم خاک در کشور، بررسی وضع موجود و مسائل خاک های کشور و ترسیم دورنما و تعیین اولویت های کاری در این زمینه اعلام شده است

همچنین، ارائه راه کارهای علمی به برنامه ریزان، سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و علوم خاک کشور در راستای سلامت خاک و امنیت غذائی و نیز تلاش در جهت همسوئی آموزش و پژوهش در علوم خاک با نیازهای واقعی کشور و ترویج یافته های علمی در بخش اجراء از اهداف این همایش عنوان شده است.

 یازدهمین کنگره علوم خاک ایران توسط گروه علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک ایران برگزار می شود.

  بر اساس این گزارش علاقمندان  می توانند اطلاعات تکمیلی این همایش در پایگاه اینترنتی به آدرس www.soilcongress11.ir  مطالعه کنند.

منبع (+)

/ 0 نظر / 3 بازدید