گفتمان

اگه در یک مذاکره هدف برد مطلق نباشه، اگه طرفین بدون پیش داوری و تعصب روی مواضعشون و با انگیزه رفع مسأله به گفتگو بنشینند،

میشه مذاکره باخت-باخت رو به مذاکره برد-برد تبدیل کرد.

/ 1 نظر / 2 بازدید