تردید

گفتم: بهار آمده
گفتی: اما درخت­ها را
اندیشه­ی بلند شکفتننیست
گویا درخت­ها
باور نمی­کنند که این ابر این نسیم
پیغام آنحقیقت سبز است
آری بهار جامه­ی سبزی نیست
تا هر کسی
هر لحظه­ای کهخواست
به دوشش بیفکند(شفیعی کدکنی)

/ 2 نظر / 3 بازدید
عليرضا

سلام ممنون از راهنماييتون. سلامت باشيد.