دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

شناسایی پتانسیل، ظرفیت و راهکارهای کاهش خسارت خشکسالی

گسترش فرهنگ صرفه جویی و بهبود مصرف آب در کلیه بخشها

اطلاع رسانی

محورهای همایش:

1- ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی ( شاخص ها، مدل سازی و پیش بینی، پهنه بندی، پایش و اطلاع رسانی)


2- خشکسالی و پیامدهای آن (زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ....)


3- راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی (کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دامپروری، فضای سبز، شرب و صنعت )


4- راهکارهای جبران خسارت ناشی، از خشکسالی(بیمه، توزیع اعتبارات و .....)


5- مدیریت خشکسالی ( ریسک، بحران و تجارب سایر کشورها )


6- برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب


7- اقتصاد آب (عرضه و تقاضا، بهره وری و سیاستها، آب مجازی و ...)


8- راهکارهای بهینه سازی مصرف آب ( راندمان، کارایی مصرف آب، الگوی کشت و ...)


9- نقش مشارکت بهره برداران و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت خشکسالی


10- راهکارهای استفاده بهینه از آبهای نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار( آبهای شور، پساب فاضلاب شهری و صنعتی


11- آمایش سرزمین در رابطه با خشکسالی ( طرح های توسعه، مدیریت جامع و پایدار منابع )

منبع (+)

/ 0 نظر / 6 بازدید