خاموشی

خاموشی یک زن چقدر معنی در بر دارد و گفتگوهای پراکنده و پر شاخ و برگش چه پرده ها که بر اندیشه هایش می کشد.

و من تقریبا سه هفته است که خاموشم!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم

خیلی بده