عبرت بگیرید.

موضوع پست قبلی یادم انداخت یک نامه جالب رو بگذارم. این نامه رو یکی با ایمیل برام فرستاده بود.

http://irapic.com/uploads/1213144175.jpg

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
حمیدرضا , نسرین

سلام.... عکست خیلی کوچیک نیست؟!! ............. اما تکراری بودا!!![شوخی][گل]

حمیدرضا , نسرین

سلام.... عکست خیلی کوچیک نیست؟!! ............. اما تکراری بودا!!![شوخی][گل]