پيدا شد!!!!

اسناد مظفر بقایی در صندوق کارپردازی مجلس پیدا شد. یادتونه چند وقت پیش خبر گم شدن این اسناد تاریخی مثل بمب همه جا پیچید. دیگه لازم نیست نگران باشین!!‌همه اسناد صحیح و سالم و برابر نسخه اولیه شون پیدا شدند! (شرح خبر)

/ 0 نظر / 7 بازدید