اندیشه های زندگیGod didn't promise days withoutpain
خداوند هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما روزهای ما بدون غم بگذره

laughter, withoutsorrow, sun without rain
خنده باشه بدون هیچ غصه ای، یا خورشید باشه بدون هیچ بارونی، نداده

butHe did promise strength for the day, comfort for the tears
ولی یه قول رو به ما داده که اگه استقامت داشته باشیم در مقابل مشکلات،
تحمل سختی ها رو برامون آسون میکنه

and light for the way
و چراغ راهمون میشه


Disappointments are like roadbumps, they slow you down a bit

نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

but you enjoy the smooth roadafterwards
ولی در عوض بعدش از یه جاده صاف و بدون دست انداز بیشتر لذت خواهی برد

Don't stay onthe bumps too long
بنابر این روی دست اندازها و ناهمواریها خیلی توقف نکن

Moveon

به راهت ادامه بده


When you feel down because youdidn''t get what you want just sit tight
and be happy
وقتی احساس شکست میکنی که نتونستی به اون چیزی که می خواستی برسی
ناراحت نشو

because God has thought ofsomething better to give you
حتما خداوند صلاح تو رو در این دونسته و برات آینده بهتری رو رقم زده


When something happens to you, good or bad
وقتی یه اتفاق خوب یا بد برات میافته همیشه

consider what it means
دنبال این باش که این چه معنی و حکمتی درش نهفته هست


There's a purpose to life'sevents
برای هر اتفاق زندگی دلیلی وجود دارد

to teach you how to laugh more or not tocry too hard
که به تو میآموزد که چگونه بیشتر شاد زندگی کنی و کمتر غصه بخوری


You can't make someone loveyou
تو نمیتونی کسی رو مجبور کنی که تو رو دوست داشته باشه

all you can do is be someone whocan be loved
تمام اون کاری که میتونی انجام بدی
اینه که تبدیل به آدمی بشی که لایق دوست داشتن هست

the rest is up to the person to realize your worth
و عاقبت کسی پیدا خواهد شد که قدر تو رو بدونه


It's better to lose your prideto the one you love
بهتره که غرورت رو به خاطر کسی که دوست داری از دست بدی تا این که

than to losethe one you love because of pride
کسی رو که دوست داری به خاطر غرورت از دست بدی


We spend too much time lookingfor the right person to love
ما معمولا زمان زیادی رو صرف پیدا کردن آدم مناسبی برای دوست داشتن

orfinding fault with those we already love
یا پیدا کردن عیب و ایراد کسی که قبلا دوستش داشتیم میکنیم

when instead
باید به جای این کار

we should be perfecting the love wegive
در عشقی که داریم ابراز میکنیم کامل باشیم


Never abandon an oldfriend
هیچوقت یه دوست قدیمیت رو ترک نکن

You will never find one who can take thereplace
چون هیچ زمانی کسی جای اون رو نخواهد گرفت

Friendship is like wine
دوستی مثل شراب میمونه

it gets better as it growsolder
که هر چی کهنه تر بشه ارزشش بیشتر میشه


When people talk behind yourback, what does it mean
وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟

Simple! It means thatyou are two steps ahead of them
خیلی ساده! یعنی این که تو دو قدم از اون ها جلوتری

So, keepmoving ahead in Life

پس، در زندگی راهت رو ادامه بده

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهام

جملات خوب و قابل استفاده اي است . با آرزوي موفقيت.